Hågkomst

Gumomliga modern

Selma Modern

5920 dagar = 142097 timmar har passerat sedan den gudomliga modern Selma gav liv till ett livligt gäng i vilket "The Little Big Camp" ingick. 288 dagar 6 timmar återstår till nästa minnesdag!
Gif - rose-l.gif
The Little Big Champ
Gif - rose-r.gif

When I get older, losing my hair. Not so long from now, Will you still be sending me a malamute, birthday greetings, who will howl a lot!

Nu när man blir äldre och tappar lite hår. Som just nu har skett. Vill du trots detta fixa mig en malanmute,...