Hågkomst

Gumomliga modern

Selma Modern

5943 dagar = 142653 timmar har passerat sedan den gudomliga modern Selma gav liv till ett livligt gäng i vilket "The Little Big Camp" ingick. 265 dagar 2 timmar återstår till nästa minnesdag!
En Liten Framtida Minnes Ros
The Little Big Champ
En Ros För Svunna Tider

When I get older, losing my hair. Not so long from now, Will you still be sending me a malamute, birthday greetings, who will howl a lot!

Nu när man blir äldre och tappar lite hår. Som just nu har skett. Vill du trots detta fixa mig en malanmute,...