Hågkomst

Gudomliga modern

Selma Modern

5978 dagar - 143490 tim. har passerat sedan den gudomliga modern Selma gav liv till ett livligt gäng i vilket "The Little Big Champ" ingick. 230 dagar 5 tim. återstår till nästa årsdag!

Alaskan malamute avkomman Lillen |  ä.k.s. "Hââfla hund"  | blev den som öppnade hund-pulsådern rakt in i mitt hjärta.

En Liten Framtida Minnes Ros
The Little Big Champ
En Ros För Svunna Tider

When I get older, losing my hair. Not so long from now, Will you still be sending me a malamute, birthday greetings, who will howl a lot!

Nu när man blir äldre och tappar lite hår. Som just nu har skett. Vill du trots detta fixa mig en malanmute,...