Egna Ord

ä.k.s.
Följetänger
funktiallationerna
Impulserad
Kontaktning
panikera
presterandekrampen